S

sack (to dismiss an employee) See ‘fire’

sack (bag- e.g. sack of rice)

kra-sawp

กระสอบ

sacred / sacrosanct

sak-sit

ศักดิ์สิทธิ์

sacrifice, to

sia sala

เสียสละ ; sacrifice kaan sia sala การเสียสละ

sad, to be

sao

เศร้า

safe

plawt-phai

ปลอดภัย ; safety khwaam plawt-phai ความปลอดภัย

safe, a (for keeping valuables-from English)

tuu sep

ตู้เซฟ

sago (food)

saa-khuu

สาคู

sail, to (a yacht)

laen ruea

แล่นเรือ

salad (from English)

sa-lat

สลัด ; also see ‘lettuce’

salary

ngoen duean

เงินเดือน

sale, for (also ‘sell’)

khaai

ขาย

sale (reduced prices)

lot raa-khaa

ลดราคา

sales assistant

pha-nak-ngaan khaai

พนักงานขาย

saliva (spittle)

naam laai

น้ำลาย

salt

kluea

เกลือ

salt-water (sea water)

naam khem

น้ำเค็ม

salty (taste)

khem

เค็ม

same, the

muean

เหมือน

sample / example

tua yaang

ตัวอย่าง

sand

saai

ทราย

sandals

rawn thao tae

รองเท้าแตะ

satay (grilled/ BBQ meat/ chicken, etc. on a wooden skewer)

sa-teh

สะเต๊ะ ; satay stick(s) mai sa-teh ไม้สะเต๊ะ

satisfied

pen thii phaw jai

เป็นที่พอใจ , or simply phaw jai พอใจ ; to satisfy someone tham hai phaw jai ทำให้พอใจ

Saturday

wan sao

วันเสาร์

sauce (from English)

sawt

ซอส

sauce (dipping sauce- spicy, sweet/ sour, etc.)

nam jim

น้ำจิ้ม

save, keep

kep

เก็บ ; to save money (to put in the bank) kep ngoen เก็บเงิน

saw, a (tool)

lueai

เลื่อย

say, to (that…)

phuut waa

พูดว่า

scales N

taa chang

ตาชั่ง

scandal, a

rueang euh chaaw

เรื่องอื้อฉาว

scanner, a (from English)

khrueang sa-kaen

เครื่องสแกน

scar, a

phlaeh pen

แผลเป็น

scar, to (to scare someone)

tham hai tok-jai

ทำให้ตกใจ

scarce

mai khoi mii

ไม่ค่อยมี , or haa yaak หายาก

scared / ‘to be scary’

naa klua

น่กลัว

scarf, a

phaa phan khaw

ผ้าพันคอ

scenery, view (from English)

wiu

วิว

schedule

kam-not

กำหนด

scholarship

thun lao rian

ทุนเล่าเรียน , or thun kaan seuk-saa ทุนการศึกษา

school, a

rohng-rian

โรงเรียน

schoolchild, a

dek nak-rian

เด็กนักเรียน

science

wit-tha-yaa-saat

วิทยาศาสตร์

scissors

kan-krai

กรรไกร

scold / berate, to

waa

ว่า

Scotland

sa-kawt-laehn

สก็อตแลนด์

Scottish, Scots

chaaw sa-kawt

ชาวสก็อต

scrap (scrap of food, scrap of paper, something left over, etc.)

seht

เศษ : e.g. scrap of food seht ss-haan เศษอาหาร

scrape (e.g. scrape paint off something)

khuut

ขูด

scratch (scratch an itch)

kao

เกา , also (agressively scratched-by someone with long fingernails, a cat etc.) khuan ข่วน ; a scratch (e.g. on car) roi khuut รอยขูด

scream, to

rawng kriit

ร้องกรี๊ด

screen (of computer or television)

jaw

จอ

screw (colloquial- used with a screwdriver)

nawt

นอต

screwdriver

khai khuang

ไขควง

scrub, to

thuu

ถู

sculpt, to

pan

ปั้น

sculpture

ruup pan

รูปปั้น

sea

tha-leh

ทะเล

seafood

aa-haan tha-leh

อาหารทะเล

search for / look for / seek, to

haa

หา ; to ask ‘what are you looking for?’ khun haa arai คุณหาอะไร

season

rue-duu

ฤดู , or (more colloquially) naa หนัา (Note: the same word as ‘face’, ‘page of a book’, etc.); summer/ hot season naa rawnn หนัาร้อน (In Thailand the ‘high season’, in terms of tourist arrivals (Nov- Feb), is colloquially refferred to as naa hai หนัาไฮ )

seat, a

thii nang

ที่นั่ง

second (measure of time)

wi-naa-thii

วินาที

second (as in 2nd)

thii sawng

ที่สอง

secondhand (e.g. a used car)

mueh sawng

มือสอง ; a used car rot mueh sawng รถมือสอง

secret, a

khwaam lap

ความลับ

secret, to keep a

raksaa khwaam lap

รักษาความลับ

secretary

leh-khaa nu-kaan

เลขานุการ , or (colloquially simply) leh-khaa เลขา

section / segment, a (of something)

tawn

ตอน

secure / stable, to be

man-khong

มั่นคง

seduce, to

law-jai

ล่อใจ

see, to

hen

เห็น

seed, a

ma-let

เล็ด (although commonly pronounced met)

seek, to See ‘search’

seem, to (e.g. it might rain)

duu muean

ดูเหมือน

see you later!

phop kan mai

พบกันใหม่

seldom (or ‘not often’)

mai boi

ไม่บ่อย

select / choose, to

lueak

เลือก

self ehng , or

tua ehng

ตัวเอง

self-assured

man-jai tua ehng

มั่นใจตัวเอง

selfish, to be

hen kae tua

เห็นแก่ตัว

sell, to

khaai

ขาย

semen / sperm (medical term)

naam a-su-ji

น้ำอสุจิ , also naam kaam น้ำกาม

send, to

song

ส่ง

sensible / reasonable, to be

mii heht phon

มีเหตุผล

sensitive (tender feeling- physical)

ruu-suek wai

รู้สึกไว

sentence (in written language)

pra-yohk

ประโยค

separate, to

yaehk

แยก

September

kan-yaa-yon

กันยายน

sequence / order

taam lam-dap

ตามลำดับ

serious, to be (i.e. not joking)

ao jing

เอาจริง

serious (severs)

raay raehng

ร้ายแรง

servant

khon chai

คนใช้

serve, to (somebody)

rap chai

รับใช้

service

bawri-kaan

บริการ

sesame seeds

ngaa

งา ; sesame oil naam-man ngaa น้ำมันงา

set, a (a set of something- clothes, crockery, etc.)

chut

ชุด

seven

jet

เจ็ด

seventeen

sip jet

สิบเจ็ด

seventy

jet sip

เจ็ดสิบ

several / many

laai

หลาย

severe / violent

run raehng

รุนแรง

sew, to

yep

เย็บ

sex, gender

pheht

เพศ

sex, sexual activity (polite)

ruam pheht

ร่วมเพศ ; (colloquial) ‘to have sex’ ao kan เอากัน ; ‘sleep together’ nawn duai kan นอนด้วยกัน ; (slang- vulgar and extremely rude) ‘to fuck’ yet เย็ด (Note: the English word ‘sex’ is widely known and pronounced sek เซ็กส์ )

sexy See ‘hot’

shack

kra-thawm

กระท่อม

shade (the shade of a tree)

rom

ร่ม

shadow, a

ngao

เงา

shake something, to

kha-yao

เขย่า

shake (e.g. for one’s legs to shake)

san

สั่น

shake (to shake hands with someone)

jap mueh kan

จับมือกัน

shall, will (indicator of future tense/ action)

ja

จะ : e.g. will/ shall go ja pai จะไป

shallow (opposite of ‘deep’)

tuehn

ตื้น

shame N

khwaam la-aai jai

ความละยใจ

shame (as in ‘what a shame!’)

naa khaai naa

น่าขายหน้า

shampoo (hair shampoo)

yaa sa phom

ยาสระผม

shape (the shape of something)

ruup

รูป

shapely (i.e. to have a good figure)

hun dii

หุ่นดี

shark

plaa cha-laam

ปลาฉลาม , or simply cha-laam ฉลาม

sharp, to be

khom

คม

sharp-tongued, to be (vitriolic) (colloquial)

paak jat

ปากจัด

shave, to

kohn

โกน

she / her

khao

เขา (Note: the same term is also used for ‘he/ him’ and ‘they’)

sheep

kae

แกะ

sheet (of paper)

phaen kra-daat

แผ่นกระดาษ

sheet (for bed, i.e. bedsheet)

phaa puu thii nawn

ผ้าปูที่นอน

shelf / shelves (for books)

chan nang-sueh

ชั้นหนังสือ

shell, a

plueak hoi

เปลือกหอย , (colloquial simply) hoi หอย

shift (as in a ‘shift at work’/ ‘night shift’, etc.)

wehn

เวร : e.g. the ‘night shift’ wehn klaang kheun เวรกลางคืน , or (more colloquially) ‘a shift’ (either day or night) ka กะ

shingles (medical condition)

rohk nguu sa-wat

โรคงูสวัด

shiny (skin/ shoes, etc.)

pen man

เป็นมัน

ship, a

ruea

เรือ

shirt

suea choeht (choeht from English ‘shirt’)

เสื้อเชิต

shit See ‘excrement’

shiver, to

tua san

ตัวสั่น

shock (to be in a ‘state of shock’)

tok taleung

ตกตะลึง , or aa-kaan chawk (chawk from English ‘shock’) อาการช็อก

shoe(s)

rawg thao

รองเท้า

shoot, to (with a gun)

ying

ยิง

shop / store, a

raan

ร้าน

shop, go shopping

pai sueh khawng

ไปซื้อของ — also very common particularly with reference to going to a supermarket/ department store/ mall (from English)chawp ช้อป , or chawp-ping ชอปปิ้ง

shopkeeper

jao khawng raan

เจ้าของร้าน

short (dress/ piece of writing, etc.)

san

สั้น

short (not tall)

tia

เตื้ย

shortcut (get somewhere by shortest route)

thaang lat

ทางลัด

shorts (short trousers)

kaang-kehng khaa san

กางเกงขาสั้น

shorts (i.e. underpants/ boxer shorts)

kaang-kehng nai

กางเกงใน

shoulder

baa

บ่า

shout, to

ta-kohn

ตะโกน

show, to (e.g. one’s feeling; to perform in a film/ play/ live performance etc.)

sa-daehng

แสดง

show, a (live performance)

kaan sa-daeng sot

การแสดงสด

shower, a (in the bathroom)

fak bua

ฝักบัว

shower (or bath), to take a

aap naam

อาบน้ำ

shrimp / prawn

kung

กุ้ง

shrimp (prawn) paste

kapi

กะปิ

shrine, a

saan jao

ศาลเจ้า

shut / close, to; closed

pit

ปิด

shut up! (slang)

hup paak

หุบปาก , or ngiap เงียบ

shy / bashful, to be

aai

อาย ; a very shy person khon khii aai คนขี้อาย

sibling (older)

phii

พี่ Also see ‘older brother/ sister’

sibling (younger)

nawng

น้อง

sick, ill

puai

ป่วย , or simply mai sabaai ไม่สบาย

side

khaang

ข้าง , also (commonly used) daan ด้าน

side effect(s) (of medicine/ a drug)

phon khaan khiang

ผลข้างเคียง

sightseeing, to go

pai that-sa-naa-jawn

ไปทัศนาจร

sign / poster / placard, a (ranging from small to very large)

paai

ป้าย

sign, to

sen

เซ็น ; to sign your name sen chueh เซ็นชื่อ

signal, a (radio signal, etc.)

san-yaan

สัญญาญ

signature, a

laai sen

ลายเซ็น

significant / important

sam-khan

สำคัณ

silent, to be

ngiap

เงียบ

silk

mai

ไหม ; silk cloth phaa mai ผ้าไหม

silly, to be (difficult to readily convey in Thai the sense this word is commonly used in English- arguably, the Thai for ‘without reason / irrational’ is acceptable, although somewhat formal; the word for ‘stupid’ would be simply too strong)

rai heht-phon

ไร้เหตุผล

silver (metal)

ngoen

เงิน (Note: the same word as ‘money’); silver (the colour) sii ngoen สีเงิน

similar, to be

khlaai

คล้าย , or muean เหมือน

simple / easy, to be

ngaai

ง่าย

since

tang-taeh

ตั้งแต่

sincere

jing-jai

จริงใจ

sing, to

rawng phlehng

ร้องเพลง

singer, a

nak rawng

นักร้อง

Singapore

singkha-poh

สิงคโปร์

single, to be (not married)

soht

โสด

single (i.e. one person)

khon diao

คนเดืยว ; just the one/ single (thing) yaang diao อย่างเดืยว

singlet / undershirt See ‘vest’

sink / sunk (also ‘drown’)

jom

จม

sink (for washing up), also ‘bathtub’

aang naam

อ่างน้ำ

sir (a polite form of address to, or talking about a higher status person- ‘you’, ‘he/ she’)

thaan

ท่าน

sister (older)

phii saaw

พี่สาว

sister (younger)

nawng saaw

น้องสาว

sister-in-law (older)

phii sa-phai

พี่สะใภ้

sister-in-law (younger)

nawng sa-phai

น้องสะใภ้

sit, to

nang

นั่ง

sit down, to

nang long

นั่งลง

situated, to be

tang yuu

ตั้งอยู่

situation (e.g. political situation, etc.)

sa-thaan-nakaan

สถานการณ์

six

hok

หก

sixteen

sip hok

สิบหก

sixty

hok sip

หกสิบ

size

kha-naat

ขนาด (Note: the English word ‘size’ is also used in Thai: sai ไซส์ )

skewer, a

mai siap

ไม่เสียบ

ski (from English- noun/ verb)

sa-khii

สกี ; waterski sa-khii naam สกีน้ำ ; jet ski jet sa-khiiเจ็ตสกี

skilful

mii thaksa

มีทักษะ , (colloquial) the word for ‘clever/ adept’ — keng เก่ง

skill (colloquial)

fii mueh

ฝีมือ

skin

phiu-nang

ผิวหนัง , or simply phiu ผิว

skirt

kra-prohng

กระโปรง

skull

hua ka-lohk

หัวกะโหลก

sky

faa

ฟ้า

slang

phaa-saa ta-laat

ภาษาตลาด (the English word ‘slang’ is also used sa-laeng สแลง )

sleep, to

nawn lap

นอนหลับ

sleepy, to be

nguang-nawn

ง่วงนอน , or simplynguang ง่วง

slender (but shapely)

sa-oht sa-ong

สะโอดสะอง

slice (slice/ piece of cake, etc.)

chin

ชิ้น

slightly, a little bit

nit noi

นิดหน่อย

slim / thin, to be

phawm

ผอม

slip, to; slippery (surface)

luehn

ลื่น

slip (petticoat, underskirt- from English)

sa-lip

สลิป

slippers / flip flops / thongs

rawng thao tae

รองเท้าแตะ

slope

laat khao

ลาดเขา

sloppy / slovenly (work)

sa-phrao

สะเพร่า

slow, to be

chaa

ช้า ; (to speak/ drive) slowly chaa chaa ช้าๆ

slum, a

chum-chon aeh-at

ชุมชนแออัด , (also from English- pronounsed similar to the English but with two syllables) sa-lam สลัม

small, to be (in size)

lek

เล็ก

smart

cha-laat

ฉลาด (Note: sometimes used, somewhat ironically, to refer to someone else’s ‘cleverness’ to further their own interests)

smartfone See ‘mobile/ cell phone’

smell, to have a bad odor (also see ‘stink’)

mii klin

มีกลิ่น

smell / sniff, to (something)

dom

ดม

smelling salts

yaa dom

ยาดม

smile, to

yim

ยิ้ม

smoke N

khwan

ควัน

smoke, to (tobacco)

suup

สูบ (Note: the English word ‘smoke’ prononced sa-moke สโม้ก is sometimes used to refer to oral sex)

smooth (to go smoothly)

raap ruehn

ราบรืน

smooth (of surfaces)

riap

เรียบ

SMS / sms (texting) (from English)

es-em-es

เอสเอ็มเอส

smuggle, to

lak lawp

ลักลอบ

snail, a

thaak

ทาก

snake, a

nguu

งู

snatch See ‘grab’

sneeze, to

jaam

จาม

sniff / snort (a substance)

nat

นัด

snore, to

kron

กรน

snow

hi-ma

หิมะ

snow, to

hi-ma tok

หิมะตก

snowpeas

thua lan-tao

ถั่วลันเตา

so, therefore

dang nan

ดังนั้น

soak, to

jum

จุ่ม , or chaeh แช่

soap

sa-buu

สบู่

sober, to be

mai mao

ไม่เมา

soccer (from English)

fut bawn

ฟุตบอล , (colloquial) bawn บอล

society

sang-khom

สังคม ; sociable chawp sang-khom ชอบสังคม

socket (electric) / powerpoint

thii siap plak

ที่เสียบปลั๊ก

socks

thung thao

ถุงเท้า

sofa, couch (from English)

soh-faa

โซฟา

soft (to the touch): for skin

nim

นิ่ม ; for cloth, etc. num นุ่ม

soft drink (a fizzy drink)

naam at lom

น้ำอัดลม

sold

khaai laew

ขายแล้ว

soldier

tha-haan

ทหาร

sold out

khaai mot laew

ขายหมดแล้ว

sole (of the foot)

faa thao

ฝ่าเท้า (Note: palm (of hand) faa mueh ฝ่ามือ )

solid

khawng khaeng

ของแข็ง

solve, to (a problem)

kaeh panhaa

แก้ปัญหา

some, partly

baang

บ้าง

somebody, someone

baang khon

บ้างคน

something

baang yaang

บ้างอย่าง

sometimes

baang thii

บ้างที

somewhere / some place

baang haeng

บ้างแห่ง

son

luuk chaai

ลูกชาย

son-in-law

luuk khoei

ลูกเขย

song, a

phlehng

เพลง

soon

nai mai chaa

ในไม่ช้า

sore / painful, to be

jep

เจ็บ

sorrow / to be sad

sao

เศร้า

sorry, to feel regretful

sia jai

เสียใจ

sorry!

khaw thoht

ขอโมษ

sort, type

cha-nit

ชนิด

sort out, deal with, arrange

jat kaan

จัดการ

sound / noise, a

siang

เสียง

soul / spirit

win-yaan

วิญญาญ

soup (from English)

sup

ซุป , (clear soup) naam sup น้ำซุป

sour (taste)

priao

เปรี้ยว (As a slang, this word is also used to describe young women who dress and act with little trace of modesty)

sourse / cause / reason (e.g. of/ for a problem)

saaheht

สาเหตุ

south (direction)

tai

ใต้

south-east

ta-wan awk chiang tai

ตะวันออกเฉียงใต้

Southeast Asia

eh-sia aa-kha-neh

เอเซียอาคเนย์

south-west

ta-wan tok chiang tai

ตะวันกเฉียงใต้

souvenir, a

khawng thii raluek

ของที่ระลึก

soybean(s)

thua lueang

ถั่วเหลือง , or (more commonly- e.g. when referring to tofu) tao huu เต้าหู้ ; soyabean milk naam tao huu น้ำเต้าหู้

soy sauce (salty)

sii-iu

ซีอิ๊ว

soy sauce (sweet)

sii-iu waan

ซีอิ๊วหวาน

space, a (a physical space or gap)

chawng waang

ช่องว่าง

space (outer)

a-wa-kaat

อวกาศ

spacious

thii kwaang

ที่กว้าง

spade / shovel

phlua

พลั่ว

sparrow (ubiquitous small bird)

nok kra-jawk

นกกระจอก (Note: the word krajawk กระจอก which, by itself, means ‘small/ petty’ is also used as a slang term to mean ‘crappy/ lousy/ shitty’ to describe something of very poor quality)

speak, to

phuut

พูด

special, to be

phi-seht

พิเศษ

specific / in particular

dohy cha pha-w

โดยเฉพาะ

specimen / example

tua yaang

ตัวอย่าง

spectacles / glasses

waen taa

แว่นตา

speech, a

kham praa-sai

คำปราศรัย

speed

khwaam rew

ความเร็ว

speedboat

ruea rew

เรือเร็ว , (from English) sa-piit boht สปีดโบ๊ท

spell, to (a word)

sa-kot

สะกด

spell, a (magical incantation)

khaa-thaa

คาถา

spend, to (as in ‘spend money/ time’)

chai

ใช้ : e.g. spend money chai ngoen ใช้เงิน

sperm See ‘semen’

spew See ‘vomit’

spices

khrueang theht

เครื่องเทศ

spicy

phet

เผ็ด

spider

maeng mum

แมงมุม ; spider web yai maehng mum ใยแมงมุม

spill, to (to spill a glass of water)

tham hok

ทำหก

spin

pan

ปั่น (e.g. used in making a ‘milkshake’, ‘pedalling a bicycle’ etc.) ; a milkshake/ fruit shake/ a ‘smoothie naam pan น้ำปั่น , mun (more general term for ‘spin’; also means ‘dial’ for old style telefones) หมุน

spinach

phak khohm

ผักโขม

spine

kra-duuk san lang

กระดูกสันหลัง

spirit See ‘soul

spirit house (found everywhere in Thailand- to propilate the local spirits)

saan phra-phuum

ศาลพระภูมิ

spirits, hard liquor

lao

เหล้า

spoiled (of food)

sia

เสีย

spokesman / spokeswoman / spokesperson

khoh-sok

โฆษก

sponge, a

fawng naam

ฟองน้ำ

spoon, a

chawn

ช้อน

sport(s)

kii-laa

กีฬา

spot (small mark)

jut

จุด

spotted (pattern)

laai jut

ลายจุด

spouse (hasband or wife)

khuu som-rot

คู่สมรส

spray (i.e. to spray something) e.g. mosquito repellent:

sa-preh

สเปรย์ , (from English) chiit sa-preh ฉีดสเปรย์

spring (metal part) (from English)

sa-pring

สปริง

square (shape)

sii liam

สี่เหลี่ยม

square (as in Tiananmen Square)

ja-turat

จัตุรัส

squid / calamari

plaa muek

ปลาหมึก

squirrel, a

kra-rawk

กระรอก

stab, to

thaeng

แทง

stable / secure

man-khong

มั่นคง

staff (member in a store)

pha-nak-ngaan

พนักงาน

stage (for performances, also ‘boxing ring’)

weh-thii

เวที

stagger (e.g. stagger along drunk)

doehn soh-seh

เดินโซเซ

stain, a

roi puean

รอยเปื้อน

stairs

ban-dai

บันได

stall (of vendor)

phaehng khaai khawng

แผงขายของ

stamp (ink)

traa pam

ตราปั๊ม

stamp (postage- from English)

sa-taehm

แสตมป์

stand, to

yuehn

ยืน

stand up, to

luk khuen

ลุกขึ้น

standard (i.e. commercial/ legal standard)

maat-tra-thaan

มาตรฐาน

stapler (for stapling pieces of paper) (colloquial)

maek

แม็ก

star, a (in the heavens)

daaw

ดาว (Note: also used in the English sense of a famous person or celebrity)

stare, to (to stare at someone)

mawng

มอง , or jawng จ้อง

start / begin, to

roehm

เริ่ม

stationery

khrueang khian

เครื่องเขียน

statue

ruup pan

รูปปั้น

status (financial status)

thaa-na

ฐานะ

stay, to (somewhere)

yuu

อยู่ , or phak yuu พักอยู่ (Note: ‘Where are you staying?’ is phak yuu thii nai พักอยู่ที่ไหน )

stay / remain, to

Yuu kap thii

อยู่กับที่

stay overnight, to

khaang khuehn

ค้างคืน

steal V

kha-mohy

ขโมย (Note: the same word is also a noun meaning ‘a thief/ thieves’)

steam

ai naam

ไอน้ำ

steam, to ; steamed (e.g. rice)

nueng

นึ่ง

steel

lek

เหล็ก

steep, to be (e.g. a steep hill)

chan

ชัน

steer, to

mun phuang maa-lai

หมุนพวงมาลัย

steering wheel

phuang maa-lai

พวงมาลัย

step, a (when walking)

kaaw

ก้าว

step, to (on something)

yiap

เหยียบ

steps, stairs

bandai

บันได

stepfather

phaw liang

พ่อเลี้ยง ; stepmother maeh liang แม่liang

sterile, to be (unable to have children)

pen man

เป็นหมัน

stick, branch of tree

ging mai

กิ่งไม้ ; a walking stick mai thao ไม้เท้า

stick out, to

yuehn awk maa

ยื่นออกมา

stick to, to

tit kap

ติดกับ

sticky, to be

niao

เหนียว

sticky rice

khaaw niao

ข้าวเหนียว

stiff (as in ‘hard’/ opposite of ‘flexible’)

khaeng

แข็ง

still, even now

yang

ยัง : e.g. (he’s) ‘still in Thailand’ yang yuu mueang thai ยังอยู่เมืองไทย

sting, to (burning/ stinging sensation)

saep

แสบ

stink, to

men

เหม็น

stir, to (a liquid/ when cooking etc.)

khon

คน , or kuan กวน

stock market

ta-lat hun

ตลาดหุ้น

stomach

thawng

ท้อง (Note: also the word for ‘pregnant’)

stone (material)

hin

หิน ; a stone/ rock kawn hin ก้อนหิน

stool See ‘excrement’

stop (i.e. a bus stop)

paai rot-meh

ป้ายรถเมล์

stop (to halt)

yut

หยุด

stop, to (cease doing something)

loehk

เลิก

stop by, pay a visit, pop in and see someone, to

wae

แวะ

stop it!

yut na

หยุดนะ

store, to (to collect- e.g. collect stamps)

sa-som

สะสม

storey (of a building)

chan

ชั้น

storm

phaa-yu

พายุ

story (tale)

rueang

เรื่อง

stout (plump)

ouan

อ้วน , (colloquial/ playful) pum pui ปุ้มปุ้ย

stove / charcoal cooker, a

tao

เตา

strait (not crooked)

trong

ตรง

straight ahead

trong pai khaang naa

ตรงไปข้างหน้า

strait(s) (geographical feature, e.g. Straits of Hormuz)

chawng khaehp

ช่องแคบ

strange / unusual / weird

plaehk

แปลก

stranger, a

khon plaehk naa

คนแปลกหน้า

straw,a (for drinking)

lawt

หลอด

stream, a (water course)

lam-thaan

ลำธาร

streer / road, a

tha-non

ถนน

strength, power

kamlang

กำลัง

stress / stressful

khwaam khriat

ความเครียด , or simply khriat เครียด

stretch, to

yueht

ยืด

strict, to be

khreng khrat

เคร่งครัด

strike / protest

pra-thuang

ประท้วง

strike, hit

tii

ตี

string / rope

chueak

เชือก

strip (take clothes off)

kaeh phaa

แก้ผ้า

striped

mii laai

มีลาย (more generally, this also means ‘to have a pattern/ design’ on material/ surface)

strong

khaeng raehng

แข็งแรง

structure (e.g. the structure of a building/ of society)

khrohng saang

โครงสร้าง

stubborn, to be

dueh

ดื้อ

stuck, to be (i.e. won’t move)

tit

ติด

student

nak-rian

นักเรียน

study / learn, to

rian

เรียน

stuffy (hot, airless atmosphere)

ob aaw

อบอ้าว

stupid

ngoh

โง่

style / design

baehp

แบบ (the English word ‘style’ is also used in various ways- e.g.- but pronounced in the Thai way saty / satai สไตล์ )

stylish / fashionable / modern, to be

than sa-mai

ทันสมัย

submarine N

ruea dam naam

เรือดำน้ำ

succeed, to

samret

สำเร็จ

success

khwaam samret

ความสำเร็จ

such as, for example…

chen…

เช่น

suck, to

duut

ดูด , also om อม (Note: this word is also a slang term used to describe female on male oral sex)

sudden / suddenly

than thii

ทันที

sue, to (to sue someone; also to ‘accuse’)

fawng

ฟ้อง

suffer, to

thon thuk

ทนทุกข์

suffering

khwaam thuk

ความทุกข์

sufficient / enough

phaw-phiang

พอเพียง , or simply phawพอ

sugar

naam-taan

น้ำตาล

sugarcane

oi

อ้อย

suggest, to

naenam

แนะนำ

suggestion

kham naenam

คำแนะนำ

suicide (to commit suicide)

khaa tua taai

ฆ่าตัวตาย

suit (clothes) (from English)

suut

สูท

suitable, fitting, appropriate

ma-w-som

เหมาะสม

suitcase

kra-pao suea phaa

กระเป๋าสื้อผ้า

summary / summarize

sa-rup

สรุป

summer

naa rawn

หน้าร้อน

summit (mountain peak)

yawt

ยอด

sun, the

phra aathit

พระอาทิตย์

Sunday

wan aa-thit

วันอาทิตย์

sunglasses

waen kan daeht

แว่นกันแดด

sunlight

saeng daeht

แสงแดด

sunny, to be

daeht awk

แดดออก

sunrise

phra aa-thit khuen

พระอาทิตย์ขึ้น

sunset

phra aa-thit tok din

พระอาทิตย์ตกดิน

superficial (not deep- used figuratively)

phiu phoen

ผิวผิน

superior / better

dii kwaa

ดีกว่า

supermarket (from English)

suu-poeh-maa-ket

ซูเปอร์มาเก็ต

superstitious (believing in ghosts, omens, etc.) (colloquial)

thueh phii

ถือผี

supervise / oversee / control (work)

khuap khum

ควบคุม ; supervise/ look over (e.g. shildren) duu-laeh ดูแล

supply (goods/ provisions, etc.) V

jat haa

จัดหา

support (to provide support)

sa-nap sa-nun

สนับสนุน , also ut-nun อุดหนุน

suppose, to

som-mut

สมมุติ

suppress (illegal activity)

praap praam

ปราบปราม

supreme

suung sut

สูงสุจ

sure, to be

naeh jai

แนใจ

surf, to (on a surfboard)

len toh khluehn

เล่นโต้คลื่น

surface

phiu phuehn

ผิวพื้น

surface mail / ordinary mail

prai-sa-nii tham-ma-daa

ไปรษณีย์ธรรมดา

surfboard, a

kra-daan toh khluehn

กระดานโต้คลื่น

surgery (medical operation)

phaa tat

ผ่าตัด

surgery, a N

hawng phaa tat

ห้องผ่าตัด

surname

naam sa-kun

นามสกุล

surprised, to be

plaehk jai

แปลกใจ

surprising

naa plaehk jai

น่าแปลกใจ

surroundings

sing waeht lawm

สิ่งแวดล้อม (also the word for the ‘ environment’)

survey, to

sam-ruat

สำรวจ

survive, to

rawt chii-wit

รอดชีวิต , (common idiom) ‘to save one’s own skin’ ao tua rawt เอาตัวรอด

suspect, to

song-sai

สงสัย

suspicion

khwaam songsai

ความสงสัย

swallow, to

kluehn

กลืน

swamp / waterhole

bueng

บึง

swear (as in ‘I swear it wasn’t me’)

saa-baan

สาบาน ; to swear at someone daa ด่า

sweat, to

nguea

เหงื่อออก

sweat

nguea awk

เหงื่อ

sweep, to

kwaat

กวาด ; a broom mai kwaat ไม้กวาด

sweet, to be

waan

หวาน

sweet / dessert, a

khawng waan

ของหวาน

sweet and sour

priao waan

เปรี้ยวหวาน

sweetheart / darling

thii rak

ที่รัก

sweets / candy

kha-nom

ขนม ; a sweet you suck on luuk om ลูกอม

swim, to

waai naam

ว่ายน้ำ

swimming costume, swimsuit

chut waai naam

ชุดว่ายน้ำ

swimming pool

sa waai naam

สระว่ายน้ำ

swing, to

kwaeng

แกว่ง

switch, a (from English)

sa-wit

สวิทซ์

switch, to (change)

plian

เปลี่ยน

switch on, turn on

poeht

เปิด

swoon See ‘faint’

sword

daap

ดาบ

symbol

sanyalak

สัญลักษณ์

sympathy / sympathetic

hen ok hen jai

เห็นอกเห็นใจ

symptom, a

aa-kaan

อาการ

synthetic

sang-khra-w

สังคราะห์

syringe

khem chiit yaa

เข็มฉีดยา

syrup (cordial/ sweet concentrate)

naam chueam

น้ำชื่อม , also (from English) sai-rap ไซรัป

system (e.g. of government/ of running a business etc.)

ra-bop

ระบบ